Vaskulárna medicína 2/2020

Možnosti intervenčnej rádiológie v liečbe hepatocelulárneho karcinómu

MUDr. Michal Žilinčan, MPH, MUDr. Stanislav Okapec, MUDr. Zdeněk Opravil, MUDr. Filip Danček, MUDr. Tomáš Andrašina, PhD., MUDr. Daniela Janceková, MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Hepatocelulárny karcinóm (HCC) je najčastejší primárny nádor pečene, ktorého incidencia má stúpajúci trend. V súčasnosti hrá intervenčná rádiológia kľúčovú rolu v liečbe týchto pacientov. V praxi sa uplatňujú endovaskulárne intervencie ako transarteriálna chemoembolizácia a rádioembolizácia, ako aj lokálne ablačné metódy založené na rôznych fyzikálnych a chemických princípoch ako rádiofrekvenčná ablácia, mikrovlnná ablácia, perkutánna etanolová injekcia a iné. Starostlivosť o pacientov s HCC by mala byť multidisciplinárna a sústredená do odborných centier.

Kľúčové slová: hepatocelulárny karcinóm, intervenčná rádiológia, RFA, TACE, embolizácia portálnej žily

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Interventional radiology options in the treatment of hepatocellular carcinoma

Hepatocelluar carcinoma (HCC) is the most frequent liver cancer with steeply rising incidence. Recently, minimal invasive radiological procedures have become stable part of treatment protocols. To the minimal invasive interventions belong transarterial chemoembolisation and radioembolisation and local ablation methods based on different physical or chemical principles and are represented by radiofrequency ablation, microwave ablation, percutaneous ethanol injection and others. Treatment of these patients requires multidisciplinary approach, and these patients should manage in specialized centres.

Keywords: hepatocellular carcinoma, interventional radiology, RFA, TACE, portal vein embolistaion