Vaskulárna medicína 1/2020

Lymfedém a možnosti jeho liečby

MUDr. Andrej Džupina, jr.

Lymfedém ako ochorenie so stúpajúcou tendenciou má svoje výrazné postavenie medzi dnešnými chorobami. Veľká časť pacientov napriek často jasnej symptomatológii a anamnéze však putuje medzi rôznymi lekárskymi ambulanciami a nedostáva správnu liečbu včas. Najvýraznejší vplyv na úspech liečby pri chronickom ochorení, akým je lymfedém, majú však postoj a správanie pacienta. Naša práca opisuje základné informácie o lymfedéme, bližšie sa venuje najmä jeho terapii. Rozoberáme široko dostupnú, no často neskoro indikovanú, kompresívnu liečbu lymfedému. Veríme, že vďaka dostatočnej podpore a informovanosti odbornej verejnosti o diagnostike a správnej liečbe lymfedému bude výrazne väčšie množstvo ľudí s diagnózou lymfedému liečených rýchlejšie a správne.

Kľúčové slová: lymfedém, kompresívna liečba, kompresívna dekongestívna terapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lymphedema and treatment possibilities

Lymphedema as a diagnose with an increasing tendency, has a strong position in today‘s conditions. A large proportion of patients are often with clear symptoms and medical history underdiagnosted and not treated correctly. Mostly they are also beeing examined by different specialists without proper treatment as an outcome. The most important part of treatement in chronic disease which lymphedema also is, is the patient´s compliance. Our work contains information about lymphedema, it deals with its diagnostics and therapy. We discuss the widely available indicated complex decongestive therapy for lymphedema. We believe that information about diagnostic and treatment of lymphedema will improve with more information that would be available.

Keywords: lymphedema, compressive treatment, compressive decongestive treatment