Vaskulárna medicína 1/2011

Krvné doštičky a cievna stena

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., editor hlavnej témy

Thomas Wharton Jones iste netušil, aký obrovský potenciál v sebe krvné doštičky ukrývajú, keď ich v roku 1851 pozoroval a po prvýkrát opísal ako „zhluk bezfarebných teliesok, ktoré sa k sebe viažu koagulovaným fibrínom“. Začal však cestu bádania, po ktorej sa vybralo mnoho ďalších vedcov s cieľom dokonale poznať morfológiu a funkciu trombocytov a ktorá, ako sa zdá (aj v súčasnosti), neustále otvára nové obzory. Taliansky lekár a vedec Giulio Bizzozero ako prvý použil pojem „krvné doštičky“ a zistil, že sa viažu na miesto poškodenia endotelu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť