Vaskulárna medicína 3/2011

Kritická končatinová ischémia

MUDr. Juraj Maďarič, PhD.

Kritická končatinová ischémia (KKI) je v súčasnej vaskulárnej medicíne oblasťou intenzívneho záujmu ako výskumného, tak aj klinického. Popri rastúcich možnostiach širokého farmakologického ovplyvnenia celkového kardio- vaskulárneho rizikového profilu pacientov s KKI, je táto téma prioritná aj v kontexte stúpajúceho počtu pacientov s diabetes mellitus, je širokým poľom pre nové technológie v oblasti endovaskulárnych intervencií a v neposlednom rade je oblasťou dynamického základného aj klinického výskumu problematiky bunkovej liečby a neoangiogenézy. V rámci hlavnej témy tohto čísla časopisu Vaskulárna medicína ponúkame odbornej verejnosti päť príspevkov dotýkajúcich sa rôznych segmentov starostlivosti o pacientov s KKI.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť