Vaskulárna medicína 2/2013

Je angiológ ohrozený chorobou z povolania?

doc. MUDr. Igor Bátora, PhD., MUDr. Lucia Maheľová, MUDr. Lucia Kukučková, MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH, mim. prof.

Ochorenie z DNJZ (dlhodobé nadmerné jednostranné zaťaženie) patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce choroby z povolania v Európskej únii. Ochorenie z DNJZ postihuje štruktúry končatín, a to kosti, kĺby, šľachy a nervy. Vzniká pri práci bez dostatočného času na zotavenie. Medzi najčastejšie ochorenia z DNJZ patrí syndróm karpálneho tunela, impingement syndróm, ulnárna alebo radiálna epikondylitída. Lekári vykonávajúci sonografické vyšetrenia sa snažia pracovať efektívne, a tak vyšetria viac pacientov denne. Sonogafické vyšetrenie vyžaduje špecifický typ svalového úsilia zo strany sonografistu. Color-duplexná sonografia je najdôležitejšia vyšetrovacia metóda, ktorú angiológovia využívajú denne vo svojej profesii. Angiológovia musia začať s prevenciou ochorenia z DNJZ už v prvých dňoch nastúpenia do práce.

Kľúčové slová: dlhodobé nadmerné jednostranné zaťaženie, rizikové faktory, impingement syndróm, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Is an angiologist under the threat of an occupational disease?

Diseases of bones, joints and nerves of limbs from longterm, inordinate, one-sided workload belongs to the top of occupational diseases in most countries of the European Union. It is caused by different work activities without the necessary time to recover. The most common diseases of bones, joints and nerves of limbs from longterm, inordinate, one-sided workload include carpal tunnel syndrome, impingement syndrome, ulnar or radial epicondylitis. Doctors performing ultrasound examinations are trying work effectively and they are examined more patients per day. Ultrasound exams require a peculiar type of muscle effort on the part of the sonographer. Color-duplex sonography is the most important technique, who angiologists using per day in your practise. Angiologists to be have to start with prevention of diseases of bones, joints and nerves of limbs from longterm, inordinate, one-sided workload from the first days of preparation.

Keywords: diseases of bones, joints and nerves of limbs from longterm, inordinate, one-sided workload, risk factors, impingement syndrome, prevention.