Vaskulárna medicína S2/2013

Intramurálny hematóm aorty

MUDr. Erika Drangová, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, MUDr. Pavel Chňupa

Intramurálny hematóm aorty (IMH) patrí medzi akútne ochorenia aorty bezprostredne ohrozujúce život pacienta, najmä vtedy, keď je lokalizovaný v oblasti ascendentnej aorty. Na rozdiel od disekcie aorty je mu venovaná menšia pozornosť v odbornej literatúre a menej sa naň myslí i v klinickej praxi. V nasledujúcom prehľadnom článku chceme poukázať na špecifiká klinického obrazu u pacientov s IMH, problémy v diferenciálnej diagnostike s ostatnými ochoreniami aorty a kontroverzie pri názoroch na výber optimálnej liečebnej stratégie u pacientov s týmto závažným ochorením.

Kľúčové slová: intramurálny hematóm, disekcia aorty

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intramural hematoma of the aorta

Intramural aortic hematoma (IMH) belongs to acute aortal diseases, directly life threatening, mainly if it is localized in the ascending aorta. In contrast to aortic dissection, a lower attention is paid to it in the professional literature and it is less to be thought about it in clinical practice. In the following review article we would like to point out the specifics of an IMH patient clinical presentation, problems in differential diagnostics of other aortic diseases and controversy in opinions at choice of the optimum treatment strategy in patients with this serious disease.

Keywords: intramural hematoma, aortic dissection