Vaskulárna medicína 4/2010

Hypertenzia v detskom veku

MUDr. Viera Vršanská, CSc.

Artériová hypertenzia je jedným z hlavných rizikových faktorov ochorení kardiovaskulárneho systému v dospelosti. Včasné zachytenie rizikových detí, režimové opatrenia a adekvátna liečba môžu zabrániť vzniku orgánových komplikácií u dospelých pacientov, teda realizovať ciele primárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení v praxi. Úloha pediatra a dorastového lekára je v dosiahnutí tohto cieľa nezastupiteľná.

Kľúčové slová: artériová hypertenzia, primárna prevencia, kardiovaskulárne ochorenia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Arterial hypertension in childhood

Arterial hypertension is the most important factor in the development of cardiovascular disease in the adults. Early identification of children at risk, positive life style changes and adequate treatment can be effective in the prevention of subsequent organ damage in the adulthood. The pediatricians have an essential role in this process.

Keywords: arterial hypertension, primary prevention, cardiovascular disease