Vaskulárna medicína 1-2/2012

Hirudoterapia v klinickej praxi

MUDr. Marek Čambal, PhD., RNDr. Milan Kozánek, CSc., doc. MUDr. Pavel Zonča, PhD.

Práca čerpajúca z literárnych skúseností prehľadovo uvádza možnosti použitia pijavíc v lekárskej praxi z pohľadu histórie i súčasnosti, so zameraním sa na biologické i farmakologické vlastnosti bežne používaných pijavíc a ich aplikáciu v modernej terapeutickej praxi.

Kľúčové slová: pijavica lekárska, hirudoterapia, terapia pijavicami.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Leech therapy in clinical practice

Paper is a literature review describing possibility of using leeches in medical practice from the perspective of history and the present time, focusing on biological and pharmacological features of commonly used leech species and their clinical application in modern medicine.

Keywords: Hirudo medicinalis, hirudotherapy, leech therapy.