Vaskulárna medicína 2/2014

Heydeho syndróm: etiopatogenéza, diagnostika a liečba

doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Radoslava Šimonová

Heydeho syndróm je komplexná porucha, pri ktorej sa súčasne vyskytuje aortálna stenóza, získaná abnormalita hemostázy a krvácanie z gastrointestinálnych angiodysplázií s rozvojom sideropenickej anémie. V článku sa prehľadne venujeme objasneniu vzájomných vzťahov v etiopatogenéze tohto patologického stavu, jeho diagnostike a liečbe.

Kľúčové slová: Heydeho syndróm, von Willebrandov syndróm, von Willebrandov faktor, aortálna stenóza, gastrointestinálna angiodysplázia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Heyde syndrome: etiopathogenesis, diagnosis and treatment

Heyde syndrome is a complex disorder characterized by a triad of aortic stenosis, acquired hemostatic abnormality and bleeding from intestinal angiodysplasia leading to anaemia. In this article we give an overview on etiopathogenesis, diagnosis and treatment of Heyde syndrome.

Keywords: Heyde syndrome, von Willebrand syndrome, von Willebrand factor, aortic stenosis, gastrointestinal angiodysplasia.