Vaskulárna medicína 2/2014

Farmakoterapie chronického žilního onemocnění

MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D.

Chronické žilní onemocnění (CVO) je choroba s vysokou incidencí, která se vyskytuje především Evropě a Severní Americe. Hlavním cílem venoaktivních látek (VAL) je eliminovat symptomy CVO (žilní bolest, tíže v nohou apod.). Avšak jsou i VAL, které mohou být též použity k léčbě žilního otoku a žilního bércového vředu. Existuje mnoho studií, které dokazují jejich efekt v experimentu a též jejich efekt na úrovni mikrocirkulace. Jako nejúčinnější substance se jeví mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF) diosmin hesperidinu. Je prokázáno, že tato látka může být použita jako vhodná doplňující léčba zákroků na žilním systému. Pouze MPFF diosmin hesperidin obdržel nejlepší doporučení – 1B v posledních směrnicích pro léčbu venoaktivními látkami.

Kľúčové slová: chronické žilní onemocnění, venoaktivní látka, mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce diosmin hesperidinu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy of chronic venous disorder

Chronic venous disorder (CVD) is a common illness with high incidence existing especially in Europe and North America. The main goal of Venoactive Drugs (VAD) is to eliminate the symptoms of CVD (venous pain, fatigue, etc.). But there are some VAD that could be used also for treatment of venous oedema and venous ulcer. There are many papers that prove their effectiveness in the experiment and in the microcirculation. The most effective substance is micronized purified flavonoid fraction (MPFF) of diosmin hesperidin. It is proved that this substance could be used as an effective supplementary treatment of symptoms after venous intervention. Only MPFF diosmin hesperidin received the best recommendation – 1B in the last guidelines for VAD therapy.

Keywords: chronic venous disorder, venoactive drugs, micronized purified flavonoid fraction of diosmin hesperidin.