Vaskulárna medicína 1/2013

Dabigatran-etexilát (Pradaxa®) v prevenci cévních mozkových příhod u pacientů s fibrilací síní

MUDr. Petr Janský

Dabigatran-etexilát patří do nové skupiny perorálních antikoagulancií, která jsou v současnosti zaváděna v různých indikacích do klinické praxe. Je jediným dostupným orálním přímým inhibitorem trombinu. Dabigatran má příznivé farmakologické vlastnosti, které umožňují jednotné dávkování bez nutnosti monitorace antikoagulačního účinku. V roce 2009 byla publikována studie RE-LY u pacientů s fibrilací síní, která prokázala při léčbě dabigatranem ve srovnání s warfarinem snížení rizika cévních mozkových příhod a systémových embolizací a zároveň nízké riziko krvácení a výrazné snížení výskytu hemoragických cévních mozkových příhod. Na základě těchto přesvědčivých výsledků byl dabigatran-etexilát jako první ze skupiny nových antikoagulancií schválen pro používání v indikaci prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u pacientů s nevalvulární fibrilací síní.

Kľúčové slová: antikoagulační léčba, dabigatran-etexilát, fibrilace síní

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dabigatran-etexilate (Pradaxa®) in prevention of strokes in patients with atrial fibrillation

Dabigatran-etexilate belongs to a new group of oral anticoagulants which are currently being implemented in several indications in clinical practice. Dabigatran is the only available oral direct thrombin inhibitor with favourable pharmacological properties which enable uniform dosage without a need for monitoring of the anticoagulant effect. RE-LY study which was published in 2009, demonstrated in patients with atrial fibrillation reduced risk of stroke and systemic embolism with dabigatran treatment compared to warfarin as well as a low risk of bleeding and a significant reduction in haemorrhagic stroke. Based on these convincing results dabigatran-etexilate is the first new oral anticoagulant approved for use in the indication of prevention of stroke and systemic embolism in patients with nonvalvular atrial fibrillation.

Keywords: anticoagulant therapy, dabigatran-etexilate, atrial fibrillation