Vaskulárna medicína 3-4/2017

CT koronarografia ako jedna z možností vyšetrenia koronárnych ciev

Mgr. Zuzana Bárdyová, PhD., doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., doc. RNDr. Denisa Nikodémová, PhD., MUDr. Vladimír Neuschl

CT koronarografia poskytuje vysokokvalitný 3D obraz srdca a koronárnych ciev, ktorý je dôležitý pre diagnostiku a interpretáciu snímky. Vďaka vysokokvalitnému zobrazeniu je možné získať maximum diagnostických informácií ako aj vizualizáciu konkrétnych anatomických častí, u ktorých sa predpokladá vznik patologického procesu. CT koronarografia sa využíva na diagnostiku ischemickej choroby srdca, monitoringu bypassu alebo na dôkaz prítomnosti trombov a aterosklerotických plátov v koronárnych cievach alebo na získanie informácií z miest, ktoré nie je možné zobraziť pomocou intervenčnej koronarografie. CT koronarografia má nezastupiteľné miesto medzi diagnostickými metódami kardiovaskulárnych ochorení a poskytuje komplexnejšie hodnotenie v porovnaní s intervenčnou koronarografiou. Cieľom práce bolo stručné zosumarizovanie princípu zobrazovacej metódy, ako aj objasnenie pojmov s ktorými sa pri CCTA stretávame.

Kľúčové slová: CT koronarografia, kardiológia, ischemická choroba srdca, neinvazívna koronarografia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The coronary CT angiography as the one of option of examination of coronary heart disease

The coronary CT angiography generates 3D image of heart and coronary arteries with high quality and this image is very important for interpreting scans and for diagnostics of coronary heart disease. Thanks to the high quality of image the cardiologists can obtain maximum of the diagnostic information and they can visualize the coronary artery of specific anatomical part, in which is expected formation of a pathological process. The CCTA is used for diagnose coronary artery disease, monitoring of bypasses or for detection of thrombus and calcifications in the coronary arteries. The CCTA helps to obtain special information from this anatomical part, which is not possible to receive by the interventional coronary angiography, because CCTA provides a more comprehensive assessment of coronary arteries. The CCTA has a unique place among another diagnostic methods used for the diagnosis of cardiovascular diseases. The aim of the study was to summarize briefly the principle of imaging techniques of the CCTA and to define the concepts are used for this examination.

Keywords: coronary CT angiography, coronary heart disease, non-invasive coronary angiography