Vaskulárna medicína 1/2009

Cievy a krv – úzke spojenie

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Vážené kolegyne a kolegovia, s veľkou radosťou a záujmom som uvítal správu, že ponuka odborných časopisov pre slovenskú lekársku verejnosť sa práve rozširuje o nové periodikum VASKULÁRNA MEDICÍNA. Na Slovensku, ale aj v Českej republike doposiaľ chýbal špecifický odborný lekársky časopis, ktorého doménou by bola problematika fyziológie a patofyziológie ciev, cievnej steny, jej zložiek, najmä endotelu, a jej využitia v klinickej praxi.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť