Vaskulárna medicína 1/2014

Chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia a jej kontroverzná súvislosť so sclerosis multiplex

MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE

Úloha chronickej cerebrospinálnej venóznej insuficiencie (CCSVI) v patogenéze a/alebo progresii sclerosis multiplex (SM) je jednou z najkontroverznejších tém vaskulárnej medicíny posledného obdobia. Pritiahla na seba mimoriadnu pozornosť a viedla k realizácii venóznych intervencií s cieľom odstránenia venóznej cerebrálnej kongescie ako možnej liečby pacientov so SM. Publikovaná literatúra je nejednoznačná v odpovedi na otázku, či je CCSVI dôležitým faktorom v rozvoji a/alebo progresii SM, a či je angioplastika alebo stenting venóznych lézií klinicky prínosný. Výsledky posledných publikovaných štúdií tieto súvislosti nepodporujú. Autori predkladajú prehľad prác a súčasných pohľadov na tému CCSVI a jej spojitosti so SM.

Kľúčové slová: chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia, sclerosis multiplex, angioplastika, stenóza, venografia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronic cerebrospinal venous insufficiency and its controversial relationship with multiple sclerosis

The position of cerebrospinal venous insufficiency (CCSVI) in pathogenesis, and/or progression of multiple sclerosis (MS), is one of the most controversial topics of current vascular medicine. It attracted exceptional attention and resulted in increasing number of venous interventions aiming to eliminate cerebral venous congestion as the possible treatment strategy of patients with MS. The published literature is ambiguous in the role of CCSVI in development and/or progression of MS, and in clinical benefit of angioplasty or stenting of venous lesions. The results of the latest studies do not support these associations. Authors present the overview of publications and current views on the topic of CCSVI in relation to MS.

Keywords: chronic cerebrospinal venous insufficiency, multiple sclerosis, angioplasty, stenosis, venography.