Vaskulárna medicína 1-2/2012

Cerebrovaskulárne komplikácie u pacientov s nádorovými ochoreniami

doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc., MUDr. František Horn

Predložená práca sa zaoberá pochopením patofyziológie akútnych a neskorých cerebrovaskulárnych komplikácií u onkologických pacientov a identifikáciou najrizikovejších pacientov. Snahou autorov je poskytnúť nové informácie týkajúce sa najmä cievnych mozgových príhod v spojitosti so samotným nádorovým ochorením a tiež s chemoterapiou a rádioterapiou. Práca obsahuje aj niektoré aktuálne informácie o cerebrovaskulárnych rizikách cielenej liečby nádorov. Lepšie poznanie patogenézy CMP u onkologických pacientov môže prispieť k vytvoreniu odporúčaní pre ich dôslednejšie monitorovanie a prevenciu.

Kľúčové slová: cerebrovaskulárne komplikácie, rizikové faktory, chemoterapia, rádioterapia, cielená liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cerebrovascular complications in cancer patients

The article provides a basis for better understanding the pathophysiology of acute and late cerebrovascular complications in oncologic patients population and identifying those at greatest risk. It also provides valuable data on the association between malignancy, treated with chemotherapy and radiotherapy and stroke. Accumulating data indicate the risks for stroke after modern targeted therapy. Knowing of pathogenetic mechanisms of stroke in oncologic patients can be used as a foundation for refined monitoring guidelines and prevention.

Keywords: cerebrovascular complications, risk factors, chemotherapy, radiotherapy, targeted therapy.