Vaskulárna medicína 3/2011

Akútna končatinová ischémia pri uzávere aneuryzmy arteria poplitea riešená endovaskulárne

MUDr. Ľubomír Špak, MUDr. Martin Koščo, MUDr. Štefan Pataky, MUDr. Radovan Molčan, MUDr. Jaroslav Jaščur, MUDr. Zuzana Tormová

Trombóza aneuryzmy arteria poplitea s následnou akútnou končatinovou ischémiou ohrozuje pacienta stratou končatiny. V liečbe sa využíva kombinácia endovaskulárnej techniky lokálnej kontinuálnej trombolýzy s následným angiochirugickým riešením aneuryzmy. Prezentujeme kazuistiku pacienta liečeného na našom pracovisku endovaskulárnou technikou implantácie stentgraftu pri zlyhaní trombolytickej terapie.

Kľúčové slová: aneuryzma arteria poplitea, akútna končatinová ischémia, stentgraft

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Endovascular treatment of acute limb ischemia at acute popliteal aneurysm thrombosis

Popliteal aneurysm thrombosis with following acute limb ischemia is leg-threatening situation. In therapy is used a combination of endovascular and angiosurgical technique. We present a case study of patient treated in our department by failure of this technique. Patient was treated full endovascular with stentgraft implantation and angioplasty followed with thrombolytic therapy.

Keywords: popliteal aneurysm, acute limb ischemia, stentgraft