Urologie pro praxi 2/2021

Zralý teratom jako primární retroperitoneální nádor

MUDr. Lucie Vacková, MUDr. Otakar Mareš, MUDr. Hana Koutníková

V článku uvádíme případ 68letého muže, který byl na základě zobrazovacích vyšetření indikován k laparoskopické exstirpaci suspektní cysty levé ledviny. V histopatologickém vyšetření byl popsán vzácný primární zralý cystický teratom a vyloučena afekce ledviny.

Kľúčové slová: retroperitoneum, germinální tumory, teratom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mature teratoma as a primary retroperitoneal tumor

We present a case report of a 68-year-old man who was indicated for laparoscopic extirpation of a suspected left kidney cyst. The indication was based on medical imaging examinations. Histopathological examination revealed a rare primary mature cystic teratoma and ruled out renal involvement.

Keywords: retroperitoneum, germinal tumors, teratoma.