Urologie pro praxi 4/2022

Zinnerův syndrom: kazuistika

MUDr. Jana Laubová, MUDr. David Škvára

Zinnerův syndrom je vzácná vývojová anomálie Wolfova vývodu charakterizovaná unilaterální renální agenezí, stejnostrannou cystickou dilatací semenného váčku a obstrukcí ductus ejaculatorius. Diagnóza bývá stanovena nejčastěji v období zvýšené sexuální aktivity. Pacienti mohou mít problémy s plodností v důsledku obstrukce ductus ejaculatorius. V našem sdělení uvádíme kazuistiku 15letého chlapce, který byl v naší nemocnici poprvé vyšetřen již prenatálně. Ve 21. týdnu těhotenství byla diagnostikována multicystická dysplazie pravé ledviny, útvar zcela vymizel ve 20 měsících věku. V 15 letech byla zjištěna cystická dilatace pravostranného semenného váčku a s pomocí magnetické rezonance stanovena diagnóza Zinnerova syndromu.

Kľúčové slová: Zinnerův syndrom, anomálie Wolfova vývodu, cysta semenného váčku, infertilita, multicystická dysplazie ledviny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Zinner syndrome: case report

Zinner syndrome is a rare congenital anomaly of Wolffian duct consisting of unilateral renal agenesis, ipsilateral seminal vesicle cysts and ejaculatory duct obstruction. The diagnosis is usually established at the age of increased sexual activity (adults, adolescents). Patients with this diagnosis have fertility problems as a result of ejaculatory duct obstruction. We present a case of a boy followed in our department since birth for right renal multicystic dysplasia diagnosed prenatally. At the age of 20 months a resorption of dysplastic kidney was detected and the boy was followed as a patients with a solitary kidney. At the age of 15 years a retrovesical multilocular mass was discovered on ultrasound. Magnetic resonance imaging of abdomen and pelvis revealed cystic dilatation of seminal vesicle and the diagnosis was established.

Keywords: Zinner syndrome, anomaly of Wolfian duct, infertility, multicystic renal dysplasia, seminal vesicle cyst.