Urologie pro praxi 2/2022

Využití termoablačních metod v léčbě tumorů ledvin

MUDr. Vlastimil Válek jr.,, prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Perkutánní termoablace je alternativní metoda léčby lokalizovaných tumorů ledvin (T1a). Využívá se především u starších polymorbidních pacientů, kteří nejsou indikování k chirurgickému zákroku. Pooperační výsledek z hlediska celkového přežití po jednom roce je obdobný u pacientů po termoablaci i resekci. Celkové přežití v delším intervalu je lepší u pacientů po resekci ve srovnání se skupinou po termoablaci. Chirurgické řešení této skupiny tumorů je nadále metodou volby.

Kľúčové slová: RFA, MWA, kryoablace, resekce.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

The role of thermoablative methods in the treatment of renal tumors

Percutaneous thermoablation is an alternative method of treatment for localized renal tumors (T1a). Its application is mainly in elderly polymorbid patients who are not candidates for surgery. The postoperative outcome in terms of overall survival at 1 year is similar in patients after thermoablation and resection. Overall survival at longer interval is better in the resection group compared with the thermoablation group. Surgical management of this group of tumors remains the method of choice.

Keywords: RFA, MWA, cryoablation, resection.