Urologie pro praxi 2/2022

Vícečetný tumor podkovovité ledviny s odlišným histologickým typem

MUDr. Šárka Šachová

Podkovovitá ledvina je nejčastější tvarová anomálie ledviny, která spočívá ve spojení obou ledvin pomocí parenchymového můstku. Incidence se pohybuje mezi 0,15–0,25 %. Podkovovité ledviny jsou predisponovány v důsledku anatomických poměrů ke vzniku nefrolitiázy a mají vyšší riziko rozvoje některých tumorů. Operační řešení tumorů podkovovité ledviny je specifické, vhodné je dbát na předoperační plánování s použitím pokročilých zobrazovacích metod a pomocných perioperačních metod k minimalizaci komplikací.

Kľúčové slová: podkovovitá ledvina, ren arcuatus, nádor ledvin, chirurgické aspekty.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Multiple horseshoe kidney tumors with different histological type

Horseshoe kidney is the most common shape anomaly of the kidney, which consists in the connection of both kidneys by means of a parenchymal bridge. The incidence is between 0,15–0,25 %. Horseshoe kidneys are predisposed to nephrolithiasis due to anatomical conditions and have a higher risk of developing some type of tumors. Surgical treatment of horseshoe kidney tumors is specific with a help of preoperative planning using advanced imaging methods and auxiliary perioperative methods to minimize complications.

Keywords: horseshoe kidney, kidney tumor, surgical management.