Urologie pro praxi 1/2023

Urolitiáza – metabolické poruchy a konzervativní léčba

MUDr. Kateřina Vlachová

Urolitiáza se zvyšující se incidencí a prevalencí patří mezi civilizační choroby. Vysoký počet recidiv inicioval zdokonalení technik odstranění litiázy a současně zdůraznil význam preventivních a konzervativních postupů léčby. Metabolickým vyšetřením lze odhalit příčinu urolitiázy až u 97 % pacientů. Snažíme se kauzálně nastavit možnou konzervativní léčbu. Otazná zůstává compliance pacienta k dlouhodobé léčbě.

Kľúčové slová: urolitiáza, metabolické poruchy, močové konkrementy.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Urolithiasis – metabolic disorders and conservative treatment

Urolithiasis with increasing incidence and prevalence is one of the diseases of civilization. High number of relapses initiated the improvement of lithiasis removal techniques, while emphasizing the importance of preventive and conservative treatment procedures. Metabolic examination can reveal the cause of urolithiasis in up to 97% of patients. We try to causally set up a possible conservative treatment. The patient‘s compliance with long-term treatment remains questionable.

Keywords: urolithiasis, metabolic disorders, urinary concrements.