Urologie pro praxi 3/2021

Úloha pánevní lymfadenektomie v léčbě karcinomu prostaty

MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., FEBU, ml., doc. MUDr. Zbyněk Tüdös, Ph.D., MUDr. Zuzana Seifriedová, MUDr. Hana Študentová, Ph.D., Mgr. Dana Purová, prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Pánevní lymfadenektomie (PLND) představuje standardní součást stagingu u lokalizovaného karcinomu prostaty (PCa). V současné době je dle doporučení indikována u středně a vysoce rizikového PCa. Využití PLND v poslední době narůstá díky provádění většího množství RP u agresivnějších nádorů. Onkologický význam PLND zůstává nejasný, někteří pacienti po radikální prostatektomii (RP) a PLND s nálezem pozitivních uzlin (pN1) zůstávají dlouhodobě v onkologické remisi, většina ale vyžaduje další adjuvantní nebo salvage léčbu. Přínos PLND musí být vyvážený k riziku perioperační morbidity. Komplikace zahrnují vážné stavy jako symptomatickou lymfokélu, hlubokou žilní trombózu (HŽT), plicní embolii, poranění obturatorního nervu a poranění velkých cév. Cílem tohoto článku je popsat současný pohled guidelines na PLND, doporučení týkající se rozsahu PLND, dále jaké komplikace se vyskytují při provedení PLND, které nomogramy lze použít při vypočítání rizika postižení uzlin a také současný pohled na biopsii sentinelové uzliny a salvage lymfadenektomii.

Kľúčové slová: karcinom prostaty, radikální prostatektomie, pánevní lymfadenektomie, salvage lymfadenektomie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The role of pelvic lymphadenectomy in the treatment of prostate cancer

Pelvic lymph node dissection (PLND) represents an integral part of staging in prostate cancer (PCa). Guidelines recommend PLND in intermediate and high-risk PCa. The use of PLND has increased recently due to stage migration towards more aggressive PCa. The oncological significance of PLND remains unclear. Some patients after radical prostatectomy (RP) with PLND, remain in oncological remission for a long time, but most of those patients with positive nodes (pN1) require additional adjuvant or salvage treatment. The benefit of PLND must be balanced against the risk of perioperative morbidity. Complications include conditions such as symptomatic lymphocele, deep vein thrombosis (DVT), pulmonary embolism, obturator nerve injury, and large vessel injury. The aim of this article is to describe the current view of the guidelines on PLND, recommendations regarding the extent of PLND, what complications occur when performing PLND, which nomograms can be used to calculate the risk of nodal involvement and what is the role of sentinel node biopsy and salvage lymph node dissection.

Keywords: prostate cancer, radical prostatectomy, pelvic lymph node dissection, salvage lymph node dissection.