Urologie pro praxi 5/2017

Tumor varlete u dvou bratrů

MUDr. Anna Zaveska

Nádory varlat jsou nejčastějším nádorovým onemocněním mužů ve věku 20–40 let. Jedním z rizikových faktorů je rodinný výskyt nádoru varlete. U bratrů je riziko vzniku nádoru 8–10krát vyšší. Nádory jsou stejného histologického typu nejčastěji u identických dvojčat, ale u většiny nedvojčecích sourozenců jsou histologické nálezy různé. Toto sdělení prezentuje případy 2 bratrů ve věku 25 a 23 let s tumorem varlete, kteří byli v krátkém časovém odstupu 6 měsíců vyšetřeni a léčeni na našem pracovišti. U obou pacientů byla časně provedena radikální orchiektomie z inguinálního přístupu. V případě staršího bratra byl histologický nález smíšeného germinálního tumoru – 70 % embryonální karcinom a 30 % nádor ze žloutkového váčku. U mladšího z obou bratrů histologické vyšetření prokázalo klasický seminom varlete. Oba mladé muže jsme po dokončení stagingu odeslali k další léčbě na onkologii.

Kľúčové slová: rodinný výskyt nádorů varlete, germinální nádor varlete.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Testicular tumor in two brothers

Testicular tumors are the most common malignacy in men between the ages of 20 and 40 years. One of the risk factors is the familial incidence of testicular cancer. For brothers the risk of developing of the tumor is 8–10 times higher. The tumors are of the same histological type mainly in identical twins, but for most non-twin siblings there are different histological findings. This report presents cases of two brothers aged 25 and 23 with testicular tumor who were examined and treated at our department in short time of 6 months. In both patiens was early performed radical inguinal orchiectomy. In the case of an older brother, there was a histological finding of a mixed germinal tumor – 70 % of embryonal carcinoma and 30 % of yolk sac tumor. In younger of both brothers there was histologically confirmed classic seminoma of testis. After finishing of staging we sent both young men to oncology department for further management of the disease.

Keywords: familial testicular cancer, testicular germ cell tumor.