Urologie pro praxi 3/2007

TRAUMATICKÉ DYSFUNKCE DOLNÍCH MOČOVÝCH CEST: ETIOLOGIE? PREVALENCE? KLASIFIKACE

MUDr. Jan Krhut, doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

Transverzální léze míšní vzniká asi v 70 % v důsledku traumat, obvykle jako následek poranění páteře. Podle odhadů je průměrná roční světová incidence transverzálních lézí míšních 14 /1 000 000 obyvatel, v České republice se počet nových případů pohybuje mezi 200–300 za rok. U přibližně 80 % pacientů se spinální lézí dochází k vývoji neurogenních dysfunkcí dolních močových cest. Při formulování klasifikace neurogenních dysfunkcí dolních močových cest se klade důraz především na popis stavu obou funkčních jednotek: detruzoru a svěračového mechanizmu.

Kľúčové slová: spinální trauma, dysfunkce dolních močových cest, incidence, klasifikace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TRAUMATIC LOWER URINARY TRACT DYSFUNCTION: AETIOLOGY, PREVALENCE AND CLASSIFICATION

Spinal cord injury is caused by a trauma in 70 % of patients, usually as a result of a trauma to the spinal cord. Incidence of spinal cord injury is estimated at 14 /1 000 000 worldwide and the number of new cases in Czech republic vary from 200 to 300 per a year. Neurogenic dysfunctions of lower urinary tract develop in 80 % of these patients. The principal point of the classification of lower urinary tract dysfunctions is the description of the affection of the both functional units: detrusor and urethral sphincters.

Keywords: spinal cord injury, lower urinary tract dysfunctionst, incidence, classification