Urologie pro praxi 4/2017

Traumata ledvin u rizikových pacientů

MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr. Petr Hušek, FEBU, MUDr. Josef Košina, MUDr. Lukáš Holub, doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Trauma ledviny může mít vždy závažné důsledky z hlediska krátkodobého, ale i dlouhodobého. Existují rizikové faktory, které v akutní, ale i pozdní fázi mohou zhoršovat průběh i důsledky traumatu. Mezi nejvýznamnější rizikové faktory řadíme vrozené anomálie, přidružené choroby a s tím související medikamentózní léčbu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat nemocným s renální insuficiencí či solitární ledvinou. Vždy je třeba zvážit možná rizika spojená s výběrem diagnostické či terapeutické metody.

Kľúčové slová: ledvinné poranění, rizika, diagnostika, terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Renal trauma in the risk patients

Kidney trauma could have serious impacts from the short term, even long term aspects. There are risk factors worsening acute and late course and final results of the renal trauma. Congenital abnormalities, coexisting diseases and associated medication belong to the most important factors. Patients with renal insufficiency or solitary kidney need special care. We always have to balance risks associated with selection of the adequate diagnostic or therapeutic option.

Keywords: renal trauma, risks, diagnostics, therapy.