Urologie pro praxi 5-6/2007

SMYČKOVÉ OPERACE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI U ŽEN

MUDr. Jaroslav Pacovský, MUDr. Miloš Broďák, MUDr. Josef Košina, MUDr. Lukáš Holub, MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.

Smyčkové operace jsou nejúčinnější metodou léčby stresové inkontinence moči. Zavedením pevné pásky pod uretru, vzniká významná podpora svěrače měchýře, které se dosahuje dvěma postupy. Prvním jsou pubovaginální smyčkové operace, u kterých se pod močovou trubici podvléká fasciální pruh a druhým typem jsou tahuprosté vaginální pásky, kdy se pod uretru podvléká polypropylenová páska. Pubovaginální slingové operace mají vysokou účinnost, ale jsou invazivní a mohou mít i závažné nežádoucí účinky. Miniinvazivní slingové operace TVT (tension-free vaginal tape) a TOT (transobturator tape) se ukazují jako účinné a bezpečné operační metody. Je pravděpodobné, že miniinvazivní slingové metody budou stále více používány u všech typů stresové inkontinence.

Kľúčové slová: stresová inkontinence, pubovaginální sling, tension-free vaginal sling

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE SLING SURGERIES FOR FEMALE STRESS URINARY INCONTINENCE

The sling operative procedures are the most effective methods in the treatment of stress urinary incontinence. The aim of these surgical procedures is passing solid tape under the uretra creating strong support of lower urinary tract sphincter. There are two types of sling procedures. The first type is pubovaginal sling in which is used fascial tape for underlaying of the uretra and the second type is tensionfree vaginal tape with syntetic tape. The pubovaginal sling is high efficient, but invasive surgery with possible risk of serious adverse events. Miniinvasive sling surgery as TVT (Tension-free Vaginal Tape) and TOT (Transobturator Tape) are effective and safe methods. There is probable, that miniinvasive sling methods will be used more frequently for all types of female stress incontinence.

Keywords: stress incontinence, pubovaginal sling, tension-free vaginal sling