Urologie pro praxi 4/2007

ROLE VÝŽIVY PŘI VZNIKU A PRŮBĚHU ONEMOCNĚNÍ KARCINOMEM PROSTATY

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc., doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc., MUDr. Matúš Chocholatý, MUDr. Marek Schmidt, FEBU, MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější maligní onemocnění amerických a evropských mužů. Výrazné rozdíly v incidenci mezi západní a asijskou populací nelze vysvětlit pouze dědičností a geografickými vlivy. Mezi důležité faktory, které se podílejí na manifestaci latentního karcinomu a jeho progresi, patří bezesporu i stravovací návyky a různé potravinové složky. Článek uvádí souhrnný přehled aktuálních poznatků o roli jednotlivých složek stravy, které se určitým způsobem podílejí na etiologii tohoto onemocnění.

Kľúčové slová: karcinom prostaty, mikrokarcinom, výživa, potravinové složky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NUTRITION FACTORS IN ETIOPATHOGENESIS OF PROSTATE CANCER

Prostate cancer is one of the most often malignities in american and european males. Significant differencies of incidence between western and asian population can not be explained with heredity and geographical circumstances. Victual habit and various food components are important factors having an impact on prostate cancer expression and progression. Article comprises summary of current informations about various food components which have influence in prostate cancer etiology.

Keywords: prostate cancer, microcarcinoma, nutrition, food components