Urologie pro praxi 1/2018

Rizika nechinolonové profylaxe u biopsie prostaty

MUDr. Michal Balik, MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

Celosvětově stoupající rezistence vůči běžně používaným antibiotikům a nárůst počtu a závažnosti infekčních komplikací po biopsii prostaty nás nutí hledat nová schémata antibiotické profylaxe. Změna antibiotické profylaxe se striktním zákazem užívání fluorochinolonů na našem pracovišti vedla k nárůstu počtu a závažnosti infekčních komplikací. Po návratu fluorochinolonů do antibiotické profylaxe před biopsií prostaty došlo k opětovnému poklesu infekčních komplikací.

Kľúčové slová: transrektální biopsie prostaty, antibiotická profylaxe.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Risks of non-quinolone prophylaxis for transrectal ultrasoud guiled prostate biopsy

Overall increased resistance to common antibiotics and increased incidence and severity of infectious complications after transrectal prostate biopsy force us to search for new antibiotic prophylaxis regimens. The change of antibiotic prophylaxis before transrectal prostate biopsy (with complete restriction of fluoroquinolones) in our department led to significant increase in incidence and severity of infectious complications in 2016. Recurrence of fluoroquinolones reduced incidence and severity of infectious complications in 2017 to previous levels.

Keywords: transrectal prostate biopsy, non-quinolone prophylaxis.