Urologie pro praxi 1/2023

Renální karcinom ve varleti

MUDr. Veronika Lounová, MUDr. Igor Hartmann, Ph.D., MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Karcinom ledviny metastazuje převážně hematogenní cestou. Experimentálně bylo prokázáno, že renální světlobuněčný karcinom může obejít primární místa vzniku metastáz a založit metastázy rovnou na netypických místech. Metastázy do varlete obecně jsou velice vzácné a představují méně než 1 % všech testikulárních tumorů. Může se stát, že metastáza imituje primární testikulární tumor. Kazuistika popisuje vzácný případ světlobuněčného renálního karcinomu ve varleti, jehož primární původ lze již jen diskutovat.

Kľúčové slová: karcinom ledviny, metastázy, primární ložisko, tumor varlete.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Renal cell carcinoma in the testicle

Renal cell carcinoma predominantly metastasizes through haematogenous spread. It has been shown experimentally that clearcell renal cell carcinoma can bypass the primary sites of metastasis formation and establish metastases directly at atypical sites. Testicular metastases are generally very rare, accounting for less than 1% of all testicular tumours. A metastasis may occasionally mimic a primary testicular tumour. A rare case is reported of clear-cell renal cell carcinoma in the testicle, the primary origin of which can only be debated of.

Keywords: renal cell carcinoma, metastases, primary locus, testicular tumour.