Urologie pro praxi 3/2007

PROSTATITICKÝ SYNDROM – BAKTERIÁLNÍ ZÁNĚTY

MUDr.Kamil Belej, FEBU

Nemocní s prostatitidou mají běžnými metodami prokázanou bakteriální infekci v méně než 10 % případů. Tento stav se označuje jako bakteriální prostatitida a nemocní jsou léčeni antibiotiky na racionálním podkladě. Podle délky trvání příznaků se bakteriální prostatitida dělí na akutní nebo chronickou. Důležitým vyšetřením u nemocných s chronickou prostatitidou je kvantitativní bakteriologické a mikroskopické vyšetření moči, exprimátu z prostaty nebo ejakulátu. Antibiotika a ostatní léky se podávají podle klinického stavu nemocného, průběhu nemoci a výsledku mikroskopického a mikrobiologického vyšetření. Článek je přehledem etiologie, diagnostiky a léčby prokázaných bakteriálních infekcí prostaty.

Kľúčové slová: prostatitis, bakterie, kultivace, TRUS

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PROSTATIC SYNDROME – BACTERIAL INFLAMATION

A causative pathogen in patient with prostatitis is detected by routine methods in less than 10 % of cases. This is classified as bacterial prostatitis and for these patients an antimicrobial therapy is performed on a rational basis. According to the duration of symptoms bacterial prostatitis can be described as either acute or chronic. Important investigations in the evaluation of the patient with chronic prostatitis are quantitative bacteriological cultures and microscopy of the urine, expressed prostatic secretion or semen. Antiobiotics and other drugs are used according to clinical status of patient, course of the disease and result of microscopic and microbiological evluation. This article is the review of ethiology, diagnosis and treatment of documented bacterial infections of the prostate.

Keywords: prostatitis, bacteria, culture, TRUS