Urologie pro praxi 5-6/2007

PROSTATITICKÝ SYNDROM –ASYMPTOMATICKÁ PROSTATITIDA

MUDr. Kamil Belej, FEBU

Asymptomatický zánět prostaty lze diagnostikovat z preparátů po operacích pro benigní hyperplazii nebo karcinom prostaty a vzorků po biopsii pro zvýšení hladiny PSA. Spolu s muži se zvýšeným počtem leukocytů v exprimátu prostaty nebo ejakulátu, zjištěném při vyšetření neplodnosti nebo jiných onemocnění, se pacienti řadí do prostatitidy kategorie IV dle NIH/NIDDK. I když není jasný klinický význam uvedené kategorie jsou v článku uvedeny současné poznatky o této klinické jednotce.

Kľúčové slová: prostata, biopsie, histologie, PSA

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PROSTATIC SYNDROME – ASYMPTOMATIC PROSTATITIS

Asymptomatic prostatic inflammation can be detected from BPH and prostate cancer surgical specimens, or in prostatic biopsies taken because PSA levels are elevated. Together with men with elevated white cells count in EPS/semen during evaluation for infertility or other disorders patients are classified as category IV prostatitis. However clinical relevance of this particular category is unknown current knowledge about this clinical entity is mentioned in the article.

Keywords: prostate, biopsy, histology, PSA