Urologie pro praxi 4/2016

„Problémový“ pacient v ambulanci urologa

MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D., prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., MUDr. Miroslav Hajda

Léčba tzv. problematických pacientů je svízelná a stojí zvýšené úsilí i čas ošetřujícího personálu. Za tím, že se pacient stane tzv. problémovým, může stát řada různých faktorů, a to nejen psychologických, ale v současné době stále více i socio-ekonomických. Pro správnou léčbu těchto pacientů je nutné dobré porozumění jednotlivým faktorům a navázání kvalitního terapeutického vztahu. Někdy je těžké v léčbě těchto pacientů vyhnout se osobním antipatiím, nicméně i vhodné komunikační dovednosti s problematickým pacientem patří k výbavě kvalitního urologa.

Kľúčové slová: psychologické faktory, socio-ekonomické faktory, terapeutický vztah.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A "problematic" patient at the urologist's surgery

The treatment of so-called problematic patients is arduous, requiring increased effort and time of the attending staff. A number of various factors, including not only psychological factors, but currently more increasingly socioeconomic ones, can be responsible for the patient’s becoming problematic. Correct treatment of these patients requires a good understanding of the individual factors and the establishing of a good-quality therapeutic relationship. It is sometimes difficult to avoid personal antipathy in treating these patients; nevertheless, even appropriate communicative skills with a problematic patient should be a part of a good urologist’s toolkit.

Keywords: psychological factors, socio-economic factors, therapeutic relationship.