Urologie pro praxi 4/2007

POUČENIE A SÚHLAS PACIENTA

JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.

človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny a zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vlastná úprava poučenia pacienta a jeho súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je obsiahnutá v § 6 zákona o zdravotnej starostlivosti. Súčasná úprava poskytovania informovaného súhlasu obsiahnutá v zákone č. 576/2004 Z. z. je v porovnaní s predchádzajúcim stavom určitým pokrokom v niektorých čiastkových oblastiach, avšak inde je zdrojom problémov v každodennej praxi

Kľúčové slová: zdravotnícka legislatíva, informovaný súhlas, forma súhlasu, Slovensko, problémy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť