Urologie pro praxi 3/2021

Porovnání účinnosti a vedlejších účinků anticholinergik v léčbě syndromu hyperaktivního močového měchýře

MUDr. Jaroslav Tůma ml.

V článku je podán obecný přehled anticholinergik, jejich vlastnosti a možné nežádoucí účinky. Hlavním cílem je porovnání vedlejších účinků spasmolytik v léčbě syndromu OAB a odhalení možných úskalí terapie.

Kľúčové slová: hyperaktivní detruzor, overactive bladder, anticholinergika, antimuskarinika, spasmolytika, darifenacin, fesoterodin, oxybutynin, propiverin, solifenacin, tolterodin, trospium.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Comparison of efficacy and side effects of anticholinergic drugs in treating overactive bladder syndrome

The article presents a general overview of anticholinergic drugs, their properties, and possible adverse effects. The main goal is to compare the side effects of spasmolytic drugs in treating overactive bladder syndrome and to identify possible pitfalls of treatment.

Keywords: hyperactive detrusor, overactive bladder, anticholinergics, antimuscarinics, spasmolytics, darifenacin, fesoterodine, oxybutynin, propiverine, solifenacin, tolterodine, trospium.