Urologie pro praxi 1/2016

PET/CT vyšetření u pacientů s karcinomem prostaty

MUDr. Václav Ptáčník, MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM

Karcinom prostaty (PC) je jedním z nejčastějších zhoubných nádorů u mužů. Vyšetření karcinomu prostaty včetně jeho recidiv či metastáz pomocí konvenčních zobrazovacích metod je většinou relativně málo senzitivní. Nejčastěji používané radiofarmakum pro pozitronovou emisní tomografii (PET), fluorodeoxyglukóza, vykazuje při zobrazování karcinomu prostaty rovněž nízkou senzitivitu. V současné době je v ČR dostupný fluorem značený cholin (FCH), který je citlivý především při zobrazování kostních a měkkotkáňových metastáz karcinomu prostaty a stává se proto významným diagnostickým prostředkem především při posuzování relapsu karcinomu prostaty

Kľúčové slová: PET/CT, karcinom prostaty, 18F-fluoromethylcholin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PET/CT scanning in patients with prostate cancer

Prostate cancer (PC) is one of the most common malignant tumours in men. Screening for prostate cancer, including its recurrence or metastases, using conventional imaging techniques is usually relatively poorly sensitive. Fluorodeoxyglucose, the most widely used radiopharmaceutical for positron emission tomography (PET), also exhibits low sensitivity for detecting prostate cancer. Fluorine- labelled choline (FCH) that is especially sensitive in detecting bone and soft-tissue metastases of prostate cancer is currently available in the Czech Republic and is thus becoming a major diagnostic tool, particularly in evaluating the relapse of prostate cancer.

Keywords: PET/CT, prostate cancer, 18F-fluoromethylcholine.