Urologie pro praxi 1/2021

PET/CT s 18F-fluciklovinem v diagnostice karcinomu prostaty

MUDr. Václav Ptáčník, MUDr. David Zogala

Karcinom prostaty je nejčastějším maligním onemocněním mužů. I po radikální léčbě dochází u významné části pacientů k relapsu onemocnění, to je provázeno stoupající hladinou PSA. Pro optimální nastavení terapie je třeba relaps lokalizovat. Fluciklovin je radiofarmakem pro zobrazování pomocí PET. Vykazuje zvýšenou míru vychytávání v buňkách karcinomu prostaty, proto PET/CT s fluciklovinem představuje senzitivní metodu lokalizace rekurence karcinomu prostaty. Článek shrnuje poznatky o použití PET/ CT s fluciklovinem u pacientů s karcinomem prostaty.

Kľúčové slová: PET, fluciklovin, karcinom prostaty.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

18F-fluciclovine PET/CT in prostate cancer

Prostate cancer is the most common neoplasm in male population. Despite radical therapy in signifiant number of patients recurrence occures. The recurrence is indicated by PSA level elevation. However for adequate treatment setup localisation of site of reccurece is essential. Fluciclovine is radiotracer used for PET imaging. It is well accumulated in prostate cancer cells. Therefore fluciclovine PET/CT stands for sensititive reccurence localisation method in patients suffering from prostate cancer. In this paper we summarize the use of fluciclovine PET/CT in recurrent prostate cancer patients.

Keywords: PET, fluciclovine, prostate cancer.