Urologie pro praxi 2/2020

Operační řešení blokující pyelolitiázy a odlitkové nefrolitiázy pravé ledviny a tumoru levé ledviny u pacienta s podkovovitou ledvinou

MUDr. Kateřina Šebková, MUDr. Michal Kotlář, MUDr. Otakar Mareš, MUDr. Jaroslava Drechslerová, CSc., MUDr. Marta Hósová

V článku předkládáme kazuistiku pacienta s podkovovitou ledvinou, v jehož případě došlo k několika patologiím vzniklým v terénu této vrozené vývojové vady. Řešili jsme blokující, objemnou nefrolitiázu v pravé části ledviny a objemný tumor v levé části ledviny. Zkombinovali jsme nejprve endoskopické řešení litiázy a s odstupem odstranění tumoru levé části podkovy z transperitoneálního otevřeného přístupu. V článku chceme poukázat na problematický operační přístup k podkovovité ledvině z důvodu její atypické polohy, kdy jsme se snažili vybalancovat jak zachování dostatečného funkčního renálního parenchymu, tak i dostatečné onkologické radikality na straně druhé.

Kľúčové slová: podkovovitá ledvina (ren arcuatus), hydronefróza, litiáza, tumor, nefrektomie, perkutánní extrakce konkrementů.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical solutions blocking pyelolithiasis and casting nephrolithiasis of the right kidney and left kidney tumor in a patient with a horseshoe kidney

We present a case report describing a patient a with a horseshoe kidney who experienced several complications arising in the field of this congenital developmental defekt. We addressed blocking, bulky nephrolithiasis in the right kidney and bulky tumor in the left kidney. We first combined the endoscopic solution of lithiasis and then with the distance of removal of the left horseshoe tumor from transperitoneal open access. There may be a problem with the surgical approach to the horseshoe kidneys due to their atypical positions and vascular supply, where we could earn a balance as to how sufficient functional renal parenchyma is possible, even with sufficient oncological radicality on the other hand.

Keywords: horseshoe kidney, hydronefrosis, lithiasa, tumor, nefrectomy, percutaneous stone extraction