Urologie pro praxi 2/2022

Nemetastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty je nevyléčitelná forma karcinomu prostaty s nejhorší prognózou a může se vyvinout z nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (nmCRPC). Byly provedeny tři studie hodnotící léčbu ve specifickém prostředí nmCRPC; PROSPER (enzalutamid), SPARTAN (apalutamid), ARAMIS (darolutamid). Výsledky zahrnují oddálení rozvoje metastatického onemocnění, prevenci symptomů a přínos v celkovém přežití.

Kľúčové slová: nemetastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty, enzalutamid, apalutamid, darolutamid.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Non-metastatic castration-resistant prostate cancer

Metastatic castration-resistant prostate cancer is the incurable form of prostate cancer, carrying the poorest prognosis, and can develop from non-metastatic castration-resistant prostate cancer. There have been three trials assessing treatments in the specific setting of nmCRPC; PROSPER (enzalutamide), SPARTAN (apalutamide), ARAMIS (darolutamide). The results include the delay of metastatic disease development, prevention of symptoms, and a benefit in overall survival.

Keywords: non‑metastatic castration‑resistant prostate cancer, enzalutamide, apalutamide, darolutamide.