Urologie pro praxi 4/2016

Naše zkušenost s tumory ze zbytků nadledvin ve varleti u pacienta s vrozenou hyperplazií nadledvin

MUDr. Miroslava Ryšankova, MUDr. Pavel Navrátil, MUDr. Ivo Novák, Ph.D., MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D., Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc., doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Autoři popisují případ pacienta s oboustranně diagnostikovanými tumory varlat. Jednalo se o muže s vrozenou nedostatečností nadledvin, který dlouhodobě užíval substituční terapii. I přes podezření na nádorové onemocnění vedlo správné stanovení diagnózy u tohoto pacienta k zachování varlat.

Kľúčové slová: kongenitální adrenální hyperplazie, tumor ze zbytků nadledviny ve varleti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Our experience with testicular adrenal rest tumours in a patient with congenital adrenal hyperplasia

The authors describe a case of a patient diagnosed with bilaterally testicular tumors. This was a patient with congenital adrenal insufficiency and long-term substitution treatment. The correct premise of the patient´s disease led to the preservation of his testicles despite a suspected tumor.

Keywords: congenital adrenal insufficiency, testicular adrenal rest tumor.