Urologie pro praxi 1/2007

MOŽNOSTI CT A MR V ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

MUDr. Kamil Belej, FEBU, MUDr. Ondřej Kaplan

Zobrazovací metody se používají v neinvazivní diagnostice nádorů močového měchýře. Dosud byla hodnocena role výpočetní tomografie (CT) a magnetické rezonance (MR) s různým přístrojovým vybavením (spirální, jedno- nebo multidetektorové CT), různými postupy (nativní zobrazení, použití kontrastních látek, filtrace obrazů) a s dalším zpracováním obrazu („barevné“ mapování). Virtuální cystoskopie (VC) je novou metodou zpracování klasických vyšetření a rozšiřuje možnosti diagnostiky. V článku jsou hodnoceny výhody, nevýhody a praktické použití CT, MR i VC.

Kľúčové slová: močový měchýř, výpočetní tomografie, magnetická rezonance, virtuální cystoskopie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CURRENT ROLE OF CT AND MR IN IMAGING OF URINARY BLADDER TUMORS

Imaging methods are used in noninvasive diagnosis of urinary bladder tumors. The roles of computed tomography (CT) and magnetic resonance (MR) using different equipment (helical, single- or multidetector CT), different algorithms (native, contrast enhanced, image filtration), and postprocessing („color“ mapping) have been assessed in recent clinical studies. Virtual cystoscopy (VC) is a new way of image processing of classic methods and it extends the possibilities of diagnostic evaluation. Advantages, disadvantages, and practical utilization of VC are presented in the article.

Keywords: urinary bladder, computed tomography, magnetic resonance, virtual cystoscopy.