Urologie pro praxi 2/2020

Metastáza seminomu do lymfatické uzliny retroperitonea s nálezem „vyhořelého“ primárního ložiska varlete

MUDr. Patrik Stegmann, MUDr. Michal Grepl, Ph.D., MUDr. Jaroslav Hynčica

Kazuistika uvádí případ pacienta přicházejícího pro symptomatologii renální koliky vlevo. Sonografie a následně i kontrastní CT vyšetření ukázaly expanzivní útvar velikosti 7 × 6 × 8 cm v retroperitoneu, který byl po došetření klasifikován jako metastáza seminomu do lymfatické uzliny retroperitonea s nálezem „vyhořelého“ primárního ložiska varlete.

Kľúčové slová: testikulární germinální nádor, seminom, extragonadální tumor, burned-out fenomén.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Retroperitoneal lymfatic nodule metastasis of seminoma with „burned-out” primary focus in the left testicle

This case report introduce a patient who was admitted to urological department with left sided symptomatology of renal colic. Ultrasound and computed tomography findings showed retroperitoneal tumor with diameter 7 × 6 × 8 cm. After finishing all examinations was the final diagnose a retroperitoneal lymfatic nodule metastasis of seminoma with burned-out primary focus in the left testicle.

Keywords: testicular germ-cell tumor, seminoma, extragonadal tumor, burned-out fenomen.