Urologie pro praxi 1/2022

Malé nádory ledvin: současné trendy přístupu k onemocnění

MUDr. Lukáš Gaduš, MUDr. Darina Pacigová, MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MBA

Malé nádory ledvin, které jsou definovány jako nádory ledvin menší než 4 cm, představují podskupinu nádorů s nízkým maligním a metastatickým potenciálem. Jsou často diagnostikovány v asymptomatickém stadiu jako náhodný nález, zjištěný při ultrazvukovém vyšetření břicha, při počítačové tomografii (CT) s kontrastní látkou nebo při magnetické rezonanci (MR), které jsou provedeny z jiné indikace. Strategie přístupu k malým nádorům ledviny a jejich léčba je individuální. Základem léčby je chirurgická resekce nádoru, alternativou je fokální ablace. U vybrané skupiny pacientů je možné zvolit aktivní sledování. Provedení perkutánní biopsie nádoru je doporučeno před fokální ablací nádoru, mělo by být zváženo také před zařazením pacientů do programu aktivního sledování.

Kľúčové slová: malé nádory ledvin, ablační techniky, nefrektomie, resekce ledviny, aktivní sledování.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Small renal masses: contemporary trends in management approach

Small renal masses which are defined as tumours smaller than 4 cm represent a subset of renal tumours with low malignant and metastatic potential. They are commonly diagnosed incidentally in an asymptomatic stage on abdominal ultrasound, CT or MRI examination which are performed for another indication. The management of small renal mass is individual. The main treatment is surgical resection of renal mass, the alternative is focal ablation of the tumour. Active surveillance remains for a highly selected group of patients. Percutaneous renal mass biopsy is recommended prior to tumour focal ablation and should be considered in patients undergoing active surveillance.

Keywords: small renal mass, focal ablation, nephrectomy, partial nephrecomy, active surveillance.