Urologie pro praxi 4/2017

M-LUTS: důležité je individuální posouzení predominujících symptomů

Kolektív autorov

Při léčbě příznaků syndromu dolních cest močových u mužů (M-LUTS) je nutné zaměřovat se nejen na evakuační (mikční) symptomy, ale i na příznaky jímací (iritační), které rovněž velmi výrazně ovlivňují kvalitu života nemocných. Terapie LUTS by se měla zahajovat až na základě klinického nálezu a rozhodně se pro indikaci vhodné léčby doporučuje využívat záznamů z mikční karty a výsledků dotazníku pro mezinárodní skóre prostatických symptomů (IPSS). Léčbu je možné zahájit kombinací účinných látek po zhodnocení predominujících symptomů. Tyto informace zazněly ve sdělení MUDr. Aleše Vidláře, Ph.D., z Urologické kliniky LF UP a FN Olomouc na letošním Moravském urologickém sympoziu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť