Urologie pro praxi 1/2023

Léčba metastazujícího renálního karcinomu

doc. MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.

Metastatický renální karcinom je velmi závažné onemocnění se závažnou prognózou. Léčba zahrnuje chirurgický výkon na primárním nádoru, případně na chirurgicky odstranitelných metastázách. Lymfadenektomie nemá kurativní efekt, má význam jen pro stanovení klinického stadia. Pro onkologickou léčbu lze použít monoklonální protilátky, inhibitory tyrozinkinázy, inhibitory mammalian targets of rapamycin (mTOR) a cytokiny. Komplexní léčba metastatického renálního karcinomu vyžaduje multidisciplinární spolupráci a dobře informovaného pacienta.

Kľúčové slová: renální karcinom, metastázy, terapie.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Management of the metastatic renal cancer

Metastatic renal cancer is serious disease with serious prognosis. The management covers surgery od primary tumor, eventually on metastasis. Lymphadenectomy has no therapeutical impact; it is useful for staging only. Monoclonal antibody, tyrosinkinase inhibitors, mammalian targets of rapamycin (mTOR) and cytokines can be used for oncological management. The complex therapy needs multidisciplinary cooperation and well-informed patient.

Keywords: renal cancer, metastasis, therapy.