Urologie pro praxi 5/2019

Komplikace BCG intravezikální léčby – BCGitis

MUDr. Petr Hušek, FEBU, MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr. Jiří Bureš, prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Intravezikální instilační terapie vakcínou Bacillus Calmette-Guerin (BCG) je běžně užívanou metodou léčby high grade neinvazivního karcinomu močového měchýře (Ta, T1) a karcinoma in situ (CIS). Dobré klinické výsledky této léčby jsou spojeny s možností výskytu celé řady komplikací. Závažné komplikace jsou však relativně vzácné. Pokud jsou dodržena pravidla správného podání a jsou známé kontraindikace, je BCG intravezikální instalační terapie bezpečnou léčebnou modalitou. Článek prezentuje kazuistiku 73letého muže s komplikací intravezikálního podání BCG vakcíny – BCGitis. Cílem tohoto článku je shrnutí možných komplikací BCG terapie a jejich zvládání, včetně těch nejzávažnějších.

Kľúčové slová: BCG, komplikace, karcinom močového měchýře.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Complications of BCG intravesical therapy – BCGitis

Bacillus Calmette – Guerine intravesical therapy has become a standard treatment of high grade non-muscle invasive blader cancer (Ta, T1) and cancer in situ (CIS) in clinical practice. Good clinical outcomes are associated with possible side effects. Serious side effects are relatively rare. BCG vaccine is a safety method, when correct application and contraindication are observed. The article presents case report of 73 years old man with complicated intravesical BCG vaccine therapy – BCGitis. Goal of the article is to summarise posibble BGG complications and their management, incluiding the most serious cases.

Keywords: BCG, complications, bladder cancer.