Urologie pro praxi 1/2023

Inkontinence moče – medikace versus chirurgické řešení

MUDr. Miroslava Ryšánková, MUDr. Marie Hurtova

Inkontinence moče je rostoucím problémem současné urologické medicíny. Pacienta ovlivňuje v jeho socioekonomickém a emočním životě, okolí zatěžuje zejména ekonomicky. Autoři článku si dali za cíl shrnout současné možnosti její léčby, zejména medikamentózně a chirurgickou cestou. Pro vlastní léčbu je důležité určení typu inkontinence. Nejčastější typ inkontinence u obou pohlaví je inkontinence stresová a urgentní. Ostatní typy jsou zastoupeny v menší míře a někdy stojí i mimo aktuální oficiální doporučení odborných společností. Vlastní léčba pak závisí od samotného typu inkontinence. Někde se uplatní více léčba léčivými přípravky, jindy léčba chirurgická. Mnohdy je potřeba léčbu kombinovat.

Kľúčové slová: únik moče, inkontinence, chirurgická léčba inkontinence, medikamentózní léčba inkontinence.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Urinary incontinence – medication versus surgery

Urinary incontinence is a growing problem in current urological medicine. It affects the patient in his socioeconomic and emotional life, burdening the environment especially economically. The authors of the article have set themselves the goal of summarizing the current possibilities of its treatment, especially by medication and surgery. It is important to determine the type of incontinence for self-treatment. The most common type of incontinence in both genders is stress and urgency incontinence. Other types are represented to a lesser extent and sometimes stand outside the current official recommendations of professional societies. The treatment itself then depends on the type of incontinence itself. In some places, more treatment with medicinal products is used, in others, surgical treatment. It is often necessary to combine the treatments.

Keywords: urinary leakage, incontinence, surgical treatment of incontinence, medical treatment of incontinence.