Urologie pro praxi 4/2020

Indikace lázeňské léčby u dospělých urologických pacientů

MUDr. Jana Krausová, MUDr. Miroslava Ryšánková

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je následnou péčí a je možné ji v indikovaných případech uplatnit i u urologických pacientů. Přesné skupiny jsou právně ošetřeny zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a vyhláškou MZČR č. 2/2015 Sb. o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Urolog může být v takovém případě doporučujícím lékařem nebo i vlastním navrhovatelem lázní. Pokud pacient splňuje indikační kritéria, pak mu zdravotní pojišťovna uhradí péči komplexně včetně ubytování a stravy, nebo jen příspěvkově na procedury.

Kľúčové slová: lázeňská péče, indikační skupiny, kontraindikace lázní.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Indication for spa treatment in adult urological patients

Spa treatment and rehabilitation care is follow-up care and can be applied in indicated cases in urological patients. Accurate groups are regulated by Law no. 48/1997. on public health insurance and the Ministry of Health Decree no. 2/2015 Coll. establishing technical criteria and other requirements for the provision of spa treatment rehabilitation care. In such a case, the urologist can be the referring physician or self-petitioner spa. If the patient meets the indication criteria, then the health insurance company will reimburse his care in a comprehensive manner, including accommodation and meals, or only in addition to the procedures.

Keywords: spa treatment, indication group, spa contraindication.