Urologie pro praxi 4/2022

Hematurie na podkladě aneuryzmatu arteria iliaca interna se sekundární arterio-vezikální fistulí

MUDr. Nicolette Zavillová, MUDr. Marek Krolupper

Stejně jako ve všech oborech medicíny i v urologii ošetřujeme pacienty stále vyššího věku a s četnějšími komorbiditami. Řada našich pacientů tak má anamnézu rekonstrukčních výkonů na cévním řečišti. Setkali jsme se s komplikací u pacienta po angiochirurgické intervenci, po uzavření objemného aneuryzmatu vnitřní kyčelní tepny coilingem. V případě prezentovaného pacienta došlo po vyplnění aneuryzmatu coilingem ke vzniku píštěle mezi výdutí a močovým měchýřem a také k rozvoji hematurie. Zdrojem hematurie nebyla píštěl z již vyplněné výdutě, ale krvácení cév sliznice močového měchýře v důsledku kongesce z útlaku objemným vakem aneuryzmatu vnitřní tepny kyčelní. Diagnostika a terapie příčiny hematurie v důsledku aneuryzmatu je velmi náročná pro raritní výskyt a měl by se na ní podílet multidisciplinární tým složený z urologa, cévního chirurga a intervenčního radiologa.

Kľúčové slová: aneuryzma, hematurie, arterio-vezikální fistula.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hematuria caused by the internal illiac artery aneurysm with secondary arterio-vesical fistula

As well as in other departments of medicine, also in urology, we treat much older patients with more frequent comorbidities. Many of our patients have a history of reconstructive procedures on the vascular system. We encountered a complication in a patient after angiosurgery, which included closing a large aneurysm of the internal iliac artery by coiling. In this case study, a fistula between the vascular bulge and the bladder developed after filling the aneurysm with coiling and the hematuria was presented. However, the source of hematuria was not the fistula from the already filled bulge, but the bleeding of the vessels of the bladder mucosa due to congestion from compression by a large sac of the aneurysm of the internal iliac artery. Diagnosis and therapy of the cause of hematuria due to an aneurysm is very difficult because of its rare occurrence therefore it should involve a multidisciplinary team consisting of a urologist, vascular surgeon and interventional radiologist.

Keywords: aneurysm, hematuria, arterio-vesical fistula.