Urologie pro praxi 3/2020

Generalizovaný tumor malé pánve v diferenciální diagnostice hydrokély u mladého muže

MUDr. Jaroslav Jílek, MUDr. Marek Krolupper

Prezentujeme kazuistiku 27letého muže s generalizací sarkomu malé pánve, jehož prvním a raritním příznakem byla akutně vzniklá hydrokéla.

Kľúčové slová: tumor, sarkom, hydrokéla, varle, obaly varlete, processus vaginalis testis.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Generalized tumour of pelvis minor in differential diagnosis of hydrocele in a young man

We report a case of a 27-year-old man with generalized sarcoma of the minor pelvis whose initial and rare manifestation was acute-onset hydrocele.