Urologie pro praxi 4/2021

Fotoprotekce při antibiotické a onkologické léčbě

MUDr. Jiří Ettler, MUDr. PharmDr. Jan Dvořák, MUDr. Filip Prusík, doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Jedním z častých nežádoucích účinků řady léčiv je zvýšená citlivost na sluneční záření, která se může projevovat jako fototoxická či fotoalergická reakce. U pacientů užívajících rizikové léčivo je nezbytná dostatečná edukace pacienta o ochraně před slunečním zářením. Fotoprotekcí se rozumí souhrn opatření zamezujících expozici kůže účinkům zejména ultrafialového záření. Tato opatření spočívají v první řadě v zodpovědném chování, vyhýbaní se polednímu slunci, nošení fotoprotektivních oděvů a aplikaci opalovacích krémů na slunci exponovanou kůži.

Kľúčové slová: fotoprotekce, fotosenzitivita, ultrafialové záření, sunscreeny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Photoprotection during antibiotic and antineoplastic treatment

One of the possible adverse effect in various drugs is increased sensitivity to sun irradiation. It can manifest as a phototoxic or photoallergic reaction. Patients using high-risk medication should be educated about photoprotection. Measures of sun protection include avoidance of exposure to the sun during midday, wearing photoprotective clothes and aplication of sunscreens.

Keywords: photoprotection, photosensitivity, ultraviolet radiation, sunscreens.